ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Настоящите правила използват следните основни понятия:

novasvetlina.com - онлайн магазин, собственост на “БИОСПЕР” ЕООД

Програма “Нова Светлина - КЛУБ” - Програма, в която участниците имат възможност при покупка на стоки от онлайн магазин novasvetlina.com да събират бонус точки при валидно завършена поръчка и да ги използват като отстъпка при направа на нова поръчка.

Организатор - “БИОСПЕР” ЕООД

Участници - пълнолетни физически лица, които са се регистрирали в онлайн магазина

Бонус точки - бонус точките имат равностойност в български лева и могат да бъдат използвани при заплащане на стоки в онлайн магазина. Бонус точките се натрупват в профила на всеки един клиент и могат да бъдат конвертирани във ваучер за отстъпка във всеки един момент. Организаторът по свое усмотрение има право да: променя условията за получаване на бонус точките; променя условията за конвертиране на бонус точките във ваучери; променя стоките, за които могат да се използват ваучери от конвертирани бонус точки. За тези промени клиентите ни ще бъдат уведомени чрез персонализирани електронни съобщения.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМАТА

1.1. В Програмата може да участва всяко дееспособно физическо лице, което в момента на регистрация е навършило 18-годишна възраст. В Програмата не участват юридически лица.

1.2. Участниците могат да правят проверка на очакващите валидация, използваните, наличните и анулираните бонус точки в профила си в онлайн магазина

СРОК НА УСЛОВИЯТА НА ПРОГРАМАТА

2.1. Настоящата Програма е безсрочна.

2.2. Организаторът има право да променя срока и условията на Програмата по свое усмотрение, за което уведомява Участниците чрез персонализирани електронни съобщения

НАЧИСЛЯВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА БОНУС ТОЧКИТЕ

3.1. При всяка валидно направена поръчка за всеки 10лв. от стойността ѝ(без да е включена цената за доставка) Участникът получава 1бр. бонус точка на стойност 1лв.

3.2. Бонус точките се валидират при успешно заплащане на поръчката от Участника

3.3. При анулиране на поръчката се анулират и получените бонус точки от тази поръчка

3.4. Ако в една поръчка са използвани бонус точки и поръчката е анулирана(не е платена от Участника), бонус точките не се възстановяват

3.5. При поръчка може да бъде въведен само един код за отстъпка

3.6. Бонус точките са валидни в период от 365 дни от валидирането им, след което автоматично биват анулирани

3.7. Всеки един ваучер, създаден от трансформиране на бонус точки, има валидност от 30 дни, след което автоматично бива анулиран

3.8. При възникване на въпроси, свързани с точност при начисляването на бонус точки, Участникът има право да направи рекламация на адрес office@novasvetlina.com

3.9. Бонус точките могат да бъдат използвани от Участниците, след конвертиране във ваучер за отстъпка, за закупуване на стоки от novasvetlina.com

3.10. Бонус точките не подлежат на изплащане в брой

3.11. Бонус точките могат да бъдат използвани само по искане и съгласие от страна на Участника

3.12. В случай, че Участникът не успее да защити данните си за достъп в системата на novasvetlina.com и с бонус точките му бъде злоупотребено, Организаторът не носи отговорност

ПРАВА И ЗДЪЛЖЕНИЯ НА ОРГАНИЗАТОРА

4.1. Организаторът има изключителни права върху управлението на Програмата

4.2. Организаторът е задължен да води строг контрол върху отчетността за наичсляването и използването на бонус точките

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

5.1. Програмата влиза в сила от 23:59 часа на 01.06.2019г.