Съвременното робство

Модерното робство

Сигурни ли сте, че робството вече не съществува? А може би, просто  са се променили понятията? Ето Ви една история за съвременното робство, която Вие сами пишете всеки ден.

  1. Икономически принудени роби с постоянна работа. Съвременният роб е принуден да работи без спиране до смърт, защото средствата спечелени от този роб за 1 месец, са достатъчни за храна за 1 месец, за разходите по жилището за 1 месец, за пътуванията за 1 месец. Колкото и пари да изкарва съвременният роб, те са толкова, колкото да стигнат за 1 месец. Съвременният роб е принуден да работи през целия си живот до смъртта си. Пенсията е една голяма измислица, защото роб-пенсионер си дава цялата пенсия за жилище и храна, и не остават свободни пари. Така той е принуден отново да работи.
  2. Втория механизъм на съвременното робство е,  да се създаде изкуствено търсене на псевдонужни стоки, които са наложени на роба с помощта на телевизионни реклами, връзки с обществеността /пиар/, местоположението на стоките в магазините и т.н.. Модерният роб, участва в безкрайната надпревара „какво ново“, и това го принуждава да работи непрекъснато.
  3. Третият скрит механизъм за икономическо принуждение са кредитните институции, с помощта на които съвременните роби все повече и повече са въвлечени в кредитно робство, чрез механизма на лихвите по заемите. Всеки ден съвременният роб се нуждае от все повече и повече, за да изплати лихвите по заема. Взема нов заем, без да е изплатил стария, създавайки пирамида на дълга. Дългът постоянно виси над съвременни роб и го стимулира да работи, дори и за мизерно заплащане.
  4. Четвъртия механизъм за заставяне на съвременния роб да работи за скрит робовладелец е митът за държавата. Съвременния роб вярва, че работи за държавата, но в действителност робът работи за псевдодържавата, тъй като парите от роба постъпват в джоба на робовладелеца, а понятието държава се използва да замъгли мозъците на робите, за де не задават излишни въпроси от типа: Защо хората работят цял живот и винаги остават бедни? И защо робите нямат никакъв дял от печалбата? И как конкретно се използват парите, платени от робите под формата на данъци?
  5. Петият механизъм за скритото принуждения за робство се явява този на инфлацията или периодично изкуствено създадена инфлация, която не позволява на гражданите да се развиват икономически, да се разорят и да започнат бизнеса си от нулата. Покачването на цените при липса на растеж на заплати, осигурява скрит, незабележим грабеж на робите. По този начин съвременния роб обеднява все повече и повече.
  6. Шестият скрит механизъм на съвременното робство – робът се лишава от средства за закупуване на недвижими имоти, преместване в друг град или друга държава. Този механизъм принуждава съвременните роби да работят в един град, в едно предприятие и да толерира тежките условия на работа, тъй като други условия на работа просто няма. Убеждава робите, че няма къде да избягат.
  7. Седмият механизъм заставящ роба да работи безплатно е укриването на информацията за реалната цена на робският труд, на реалната стойност на стоката, която е произвел роба. Крие се делът на заплатата, която изземва робовладелецът чрез механизма на счетоводните изчисления, използвайки невежеството на роба. От роба се крие информацията за излишъците, така че робовладелецът да може да ги изземва за себе си.
  8. За това, че съвременните роби не трябва да търсят дял от печалбата, не трябва да търсят спечеленото от техните бащи, дядовци ,прадядовци и т.н. Съществува мълчание относно фактите за плячкосаните от робовладелците ресурси, които са били създадени от многобройните поколения роби в продължения на хилядолетия.
5/5 - (6 votes)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *