Кислородната вода: приложение и потенциални вреди

Приложение на кислородната вода

Водородния пероксид, известен като перхидрол и кислородна вода, е открит за първи път в началото на XIX век, но чистият химикал е произведен едва през 1894 г. Днес този химикал се произвежда в количества от над 2 000 000 тона ежегодно в световен мащаб. Чистият водороден пероксид може да причини потенциални опасности, затова с него трябва да се борави много внимателно и да се съхранява според мерките за безопасност. 

Най-често приложение на кислородната вода 

Водородният пероксид се предлага най-често като воден разтвор, обикновено в концентрации от 3% или 6% за домакинска употреба. В лабораториите се използва 30%, наличен е и пероксид от търговски клас с чистота до 98%, но е важно да запомните, че колкото по-висока е концентрацията, толкова по-високи са потенциалните рискове за здравето. Този химикал се използва в различни приложения, включително:

 • избелване на хартия и целулоза;
 • като избелващ препарат за пране;
 • за дезинфектант;
 • за изсветляване на коса;
 • като избелващ агент за брашно;
 • при лечение на акне;
 • за пречистване на отпадъчни води;
 • при първа медицинска помощ.

Опасности, свързани с водороден пероксид

При високи концентрации в лабораторни или промишлени условия водородният пероксид може да представлява сериозна опасност за здравето и безопасността. Той представлява силен окислител (умерен в по-ниски концентрации) и може да бъде корозивен за очите, кожата и дихателната система. Бъдете особено внимателни, за да избегнете контакт дори с изпарение от кислородна вода. Домашните концентрации на този химикал обикновено се считат за безопасни за употреба, но никога не трябва да се поглъщат. 

Мерки за безопасност при работа с водороден пероксид и оказване на първа помощ

Когато работите с умерени до високи концентрации на водороден пероксид на работното място, уверете се, че наблизо има места за спешно промиване на очите. Използвайте защитни очила, ръкавици и подходящ респиратор за изпарения.

В случай на опасен контакт с кислородна вода, потърсете незабавно медицинска помощ и следвайте тези указания за първа помощ:

 • При случайно вдишване – веднага потърсете чист въздух;
 • При контакт с очите – веднага свалете контактните лещи, ако носите такива. Незабавно изплакнете очите обилно с вода в продължение на най-малко 15 минути и потърсете спешна медицинска помощ;
 • При директен контакт с кожата – веднага изплакнете засегнатия участък с много вода и покрийте раздразнената кожа с омекотяващо средство. Отстранете замърсеното облекло. В случай на по-дълбоко навлизане на кислородната вода в кожата, използвайте дезинфекциращ сапун и антибактериален крем и потърсете спешна медицинска помощ;
 • При случайно поглъщане – НЕ предизвиквайте повръщане! Разхлабете тесните дрехи. Никога не давайте нищо през устата на човек в безсъзнание! Потърсете медицинска помощ.

Съхранение на водороден пероксид в домашни условия

Макар и не толкова популярна, както в миналото, кислородната вода все още се използва за изрусяване на коса от хора, желаещи да постигнат възможно най-светъл цвят. В такива случаи я съхранявайте далеч от източници на запалване, топлина и влага, в плътно затворена опаковка. Пазете далеч от органични материали, метали, киселини, основи, запалими материали и окислители.

3.5/5 - (2 votes)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *